İzmir Bilge Koleji Teknoloji ve Dil Okulları

Site logo
Menu
Edit Template

Bilgece Eğitim

Çocuğunuzu her yönden geliştirecek programlarla geleceklerini bugünden kolaylaştırıyoruz.

Bilge'ce Eğitimin İlkeleri

B

Bilgi

Öğrencilerimize geniş bir bilgi birikimi sağlayarak onların akademik ve entelektüel gelişimini destekliyoruz. Disiplinler arası bir yaklaşımla bilgi aktarımı yaparak öğrencilerin çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

İ

İleriye Dönük

Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak öğrencilerimizi geleceğin gereksinimlerine hazırlıyoruz. Yenilikçi eğitim yöntemleri ve kaynakları kullanarak öğrencilerin yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştiriyoruz.

L

Liderlik

Öğrencilerimizin liderlik potansiyellerini keşfetmelerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz. İş birliği, takım çalışması ve liderlik deneyimleriyle öğrencilerin liderlik vasıflarını güçlendiriyor ve toplumda etkili bir şekilde liderlik yapabilecek bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz.

G

Gelişim

Yapay zeka, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmelere odaklanarak öğrencilerimizin bilimsel düşünce ve araştırma becerilerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Öğrencilerin merak duygularını canlı tutarak keşfetmelerini ve sorunlara yaratıcı çözümler üretebilmelerini sağlıyoruz.

E

Etkin Dil

Çeşitli dil programları ve etkin iletişim becerileri eğitimi ile öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini güçlendiriyoruz. Küresel dünyada iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirerek öğrencilerimizi kültürel farkındalığa sahip, küresel vatandaşlar olarak yetiştiriyoruz.

Bilge Eğitim Sistemi (BES) Uygulamaları

Akademik Başarı ve Uluslararası Tanınırlık

Bilge öğrencileri kurumsal işbirlikleri sayesinde bir yandan akademik anlamda dünya standartlarını yakalarken bir yanda da uluslararası tanınırlığa sahip bir eğitim edinmektedir.

Teknolojik Üstünlük

Yapay Zekâ, Üç Boyutlu Tasarım, Robotik Kodlama, Yazılım ve Oyun Geliştirme gibi çok farlı teknolojileri harmanlayan altyapımızla Bilge öğrencilerine üstünlük sağlanmaktadır.

Çift Yabancı Dil Eğitimi

Bir yabancı dilin yanında verilen ikinci yabancı dilin göz ardı edilmişliğine son veriyoruz. Bilge’de öğrenciler hem İngilizce hem de Almanca öğrenirler, konuşurlar ve okurlar.

Sportif Disiplin: BJK Yüzme Okulu

Akademik gelişimde vazgeçilmez bir yeri olan sportif disiplini kazandırmak adına kurumumuz BJK Yüzme Okulu ile birlikte hayata fark katmaktadır.

Aile-Çocuk Eğitiminde Eşgüdüm

Eğitim ailede başlar ilkesiyle Bilge sadece öğrencilerini sınırları çizilmiş bir eğitim programı içinde değil hayata hazırlayan bir pedagojik yaklaşımı benimsemektedir.

Geleceğin Ötesinde Eğitim

Bilge Koleji sadece günün var olan teknolojilerine uygun, günlük sorunları ele alan ve var olan sistemin bir parçası haline gelen bireylere dönük bir eğitim vermez. Bilgece Eğitim ile okulumuzda geleceğin de ötesine odaklanan bir eğitimi hayata geçirmekteyiz. Mezunlarımız çevrelerinde, ülkelerinde ve yaşadıkları dünyada var olan problemlere yanıtlar aramakla sınırlandırılmaz. Geleceğin de ötesine taşan bir eğitim vizyonuyla yetiştirdiğimiz öğrenciler daima bir adım önde olmak için yarışırlar.

Her ihtiyaca Yönelik Programlar

Her Yerde Eğitim

Eğitimde Çeşitlilik
 • Öğrenme anlayışının yaşam tarzına dönüştürülmesiyle çeşitli ortamlarda öğrenme fırsatları sunulur.
 • Dil, matematik ve fen becerileri gerçek yaşam deneyimleriyle desteklenerek çeşitli etkinliklerle güçlendirilir.
Öğrencinin Gelişimi
 • Öğrencilerin özgüven, iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri ve takım çalışmalarına katkılarına önem verilir.
 • Merak duygusunu besleyerek araştırma yeteneklerini güçlendiren yaratıcı çözümler üretme becerileri desteklenir.
Eğitimin Gerçek Hayata Taşınması
 • Sınıf dışı deneyimlere odaklanılarak öğrencilere gerçek dünyada kullanabilecekleri beceriler kazandırılır.
 • Öğrencilere her anı bir öğrenme fırsatı olarak görmeleri için yol gösterip ve sonsuz bir öğrenme dünyasının kapılarını açmaya yardım ediyoruz.
Eğitimde Fark Yaratma
 • Eğitim Her Yerde, Sınırları Aşar” anlayışıyla öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve unutulmaz öğrenme deneyimleri sunuyoruz.
 • Bilge Koleji’nde eğitim, bir maceraya dönüşürken, öğrencilerimiz bilgiye açılan birçok kapıyı aralayarak hayata hazırlanır.

STEAM Eğitimi

Bilimsel ve Analitik Düşünce
 • Öğrencilerimizin bilimsel düşünce becerilerini geliştirmelerine ve gerçek dünya sorunlarına çözüm bulmalarına olanak sağlıyoruz.
 • Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini entegre ederek öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz.
Geleceğin Teknolojisine Hazırlık
 • Teknolojinin hızla ilerlediği çağda öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için teknolojiyi aktif bir şekilde kullanıyoruz.
 • Yapay zeka, kodlama, robotik ve dijital beceriler gibi alanlarda öğrencilerimizin bilgi ve deneyim kazanmasını sağlayarak, onları dijital dünyanın gereklilikleriyle donatıyoruz.
Yaratıcılığı Sanatla Geliştirme
 • Sanatın yaratıcılığı beslediğine inanıyoruz ve öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanıyoruz.
 • Görsel sanatlar, müzik, tiyatro ve dans gibi alanlarda öğrencilerimizin ifade yeteneklerini geliştirmelerine ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmalarına destek oluyoruz.
Öğrencilerin Ekip Çalışmaları
 • Öğrencilerimizi ekip çalışmalarına teşvik ederek, iletişim, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
 • Öğrencilerimiz, farklı bakış açılarıyla bir araya gelerek problem çözme süreçlerinde etkili bir şekilde iş birliği yapmayı öğreniyorlar.

3D Modelleme

Yaratıcılığın Gelişimi
 • 3D modelleme ve tasarım süreci, öğrencilerin hayal güçlerini kullanmalarını, farklı fikirler üretmelerini ve bu fikirleri gerçeğe dönüştürmelerini sağlar.
 • Öğrenciler, 3D tasarım programlarıyla kendi nesnelerini oluşturabilir, bu nesneleri görselleştirebilir ve sonunda 3D baskı teknolojisiyle somut bir şekle dönüştürebilirler.
 • Bu süreç, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini destekler.
Yaşamsal Deneyimler
 • 3D baskı teknolojisi ve modelleme, öğrencilere elleriyle nesneler yaratma ve tasarlama fırsatı sunar.
 • Öğrenciler, kendi tasarımlarını oluştururken malzeme, boyut ve şekil gibi faktörleri dikkate alır ve bunları uygulamalı olarak deneyimler.
 • Bu şekilde, öğrencilerin el becerileri, motor becerileri ve el-göz koordinasyonu gelişir.
Disiplinlerarası Öğreme
 • 3D baskı ve modelleme, farklı disiplinleri bir araya getiren bir öğrenme deneyimi sunar.
 • Öğrenciler, tasarım sürecinde matematik, fen bilimleri, sanat ve mühendislik gibi alanları birleştirerek projelerini hayata geçirirler.
 • Bu şekilde, öğrenciler disiplinler arası düşünme becerilerini geliştirir ve farklı alanlardaki bilgileri birleştirerek çözüm odaklı düşünme yeteneklerini güçlendirirler.
Takım Çalışması ve İletişim Becerileri
 • 3D modelleme ve baskı projeleri genellikle grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilir.
 • Öğrenciler, birlikte çalışarak projelerini tasarlar, fikirleri paylaşır, sorunları çözer ve sonuçları değerlendirir.
 • Bu süreç, öğrencilerin takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Münazara Çalışmaları

Eleştirel Düşünme ve Analitik Yetenekler
 • Münazara çalışmaları öğrencilerin sosyal fobilerini kırar, söz söyleme özgüveni verir.
 • Münazara tekniğiyle donatılarak öğrencilerin eleştirel düşünme ve analitik yeteneklerini geliştirmeleri sağlanır.
 • Öğrenciler, farklı argümanları değerlendirir, kanıtları analiz eder ve mantıklı bir şekilde düşünme becerilerini kullanır.
 • Bu süreç, öğrencilerin olayları ve durumları daha derinlemesine anlamalarını sağlar ve akıl yürütme yeteneklerini güçlendirir.
İletişim ve Sözlü Sunum Becerileri
 • Münazara çalışmaları, öğrencilerin iletişim becerilerini ve sözlü sunum yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.
 • Öğrenciler, fikirlerini açık ve etkili bir şekilde ifade etmek için konuşma becerilerini kullanır, beden dili ve ses tonunu doğru bir şekilde kullanır.
 • Bu sayede, öğrencilerin iletişim becerileri güçlenir, kendilerini daha iyi ifade edebilirler ve topluluk önünde konuşma kaygısı azalır
Araştırma ve Bilgi Toplama Becerileri
 • Münazara çalışmaları, öğrencilerin araştırma yapma ve bilgi toplama becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.
 • Öğrenciler, tartışacakları konular hakkında kaynaklardan bilgi edinir, bilgiyi analiz eder ve doğru argümanlar için kanıtlar toplar.
 • Doğru bilgiyi edinme ve kullanma yeteneği kazanırlar.
 • Bu süreç, öğrencilerin araştırma yapma yeteneklerini geliştirir ve bilgiye erişim konusunda daha donanımlı olmalarını sağlar.
Özgüvenin Artması
 • Münazara çalışmaları, öğrencilerin özgüvenlerini artırır.
 • Öğrenciler, fikirlerini savunurken kendilerine olan güvenlerini geliştirir.
 • Karşı argümanlara karşı başa çıkma becerilerini öğrenir ve kendi düşüncelerini ifade etmekten çekinmez hale gelirler.
 • Bu sayede, öğrencilerin özgüveni artar ve kendilerine olan inançları güçlenir.
Empati ve Saygı Becerileri
 • Münazara çalışmaları, öğrencilerin empati ve saygı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Öğrenciler, farklı fikirleri dinler, diğer insanların perspektiflerini anlamaya çalışır ve farklı görüşlere saygı duyar.
 • Karşısındaki dinleme, anlama ve yanıtlama adımlarını izleyen öğrenci hem kendisini hem karşısındaki keşfeden bir süreci geliştirir.
 • Bu süreç, öğrencilerin empati yeteneklerini ortaya çıkarır, hoşgörülü olmalarını sağlar ve başkalarıyla sağlıklı bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.